český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků

Společnost iBiotec nabízí širokou škálu alternativních rozpouštědel,

bez piktogramu o nebezpečnosti

náhrady nebezpečných CMR, škodlivých a dráždivých rozpouštědel

nebo vysoce hořlavých

 

Produkt Popis Odkaz

AEROSOL

ČISTICÍ LEŠTICÍ

PROSTŘEDEK

PRO NEREZOVOU OCEL

BIOCLEAN INOX AL

Bez zápachu, nemastný

NSF H1

Speciální mazivo na čištění nerezové oceli pro všechny austenitické, magnetické a feritické třídy nerezové oceli (304L, 441, 430).

Hrubé, glazované, lesklé (frézované), kartáčované (s nebo bez Scotch-Brite), patinované, vibrované povrchy.

Splňuje kodex pro farmaceutický a kosmetický průmysl.

Odstraňuje nečistoty, mastnotu, otisky prstů, zanechává ochranný povlak.

Sprej s osvědčením NSF H1 č. 153946 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

BEZPEČNOSTNÍ

ROSTLINNÉHO PŮVODU

+ MOŘSKÉHO PŮVODU

BIOCLEAN VG 55

vysoce koncentrovaný nad 55 %

vysoce bezpečný

Jedná se o první vysoce koncentrovaný průmyslový detergent obsahující 55 % účinných látek.

Na bázi povrchově aktivních látek (tenzidů) rostlinného a mořského původu.

Bez piktogramu o nebezpečnosti nebo varování CLP 1272 2008 - GHS.

Neobsahuje NTA, EDTA, rozpouštědla, fosfáty a hydroxidu sodného.

Snadno a rychle biologicky rozložitelný, bez těkavých organických látek, s regulovaným pH.

Zvýšená smáčecí, disperzní, emulgační, odmašťovací a čisticí schopnost.

Technický list

AEROSOL

BIOSANE NF 100

Čistič brzd 500 ml

3 funkce

Čistič brzd s velmi rychlým odpařováním.

                             +

               maximální účinnost

Odmašťovač  Odstraňovač prachu   Odstraňovač částic

neobsahuje aceton, chlorovaná rozpouštědla a aromatické látky.A

Technický list

PŘESNÉ ROZPOUŠTĚDLO

PRO CITLIVÉ MATERIÁLY

BIOSANE® T 216

Nehořlavý

Technické rozpouštědlo kompatibilní se všemi substráty. Vyvinuté pro svou neutralitu vůči citlivým materiálům, jako jsou polymery, plasty, elastomery, pryže, kompozity včetně uhlíku/uhlíku, TPU a všechny nátěry včetně tropikalizační úpravě v elektronice.
Je nehořlavý, nevýbušný, nemá bod samovznícení a lze jej použít na horké součásti.
Odmašťování, mytí, dekontaminace, odstraňovač částic.

Technický list

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLA

NEUTRALENE®

AL 30/AL 50/AL 66+

Odmašťovací rozpouštědla

Bez zápachu

pro průmyslová odvětví

Zemědělské a potravinářské odvětví

NSF K1

 

Odmašťovací rozpouštědla speciálně zcela bez zápachu pro použití v potravinářství a v uzavřených prostorách.

Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování.

Montážní a sestavovací dílny.

Odmašťování a čisticí zařízení.

S osvědčením NSF K1 č. 146623 pro AL 30, č. 155966 pro AL 50, č. 156073 pro AL 66+

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ALTERNATIVNÍ ROZPOUŠTĚDLA

Bez piktogramu o nebezpečnosti

NEUTRALENE® 1079

bez zápachu, biologicky rozložitelný

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1 a K1

Rozpouštědlo pro čištění.

Specifické rozpouštědlo pro inkousty, pryskyřice, barvy, laky a podobné, nesíťované, lepicí prostředky.

Není hodnoceno jako hořlavé ICPE CE 1272 Nařízení GHS.

Snadno a rychle biologicky rozložitelné.

Rozpouštědlo bez zápachu, lze použít čisté nebo zředěné vodou.

Pro mycí stroje, čisticí zařízení, stíráním nebo ponořením

S osvědčením NSF K1 a K1 č. 156389 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

BEZPEČNÉ

BOD VZPLANUTÍ NENÍ MĚŘITELNÝ

NEUTRALENE® 2005

povrchy citlivé na rozpouštědla

odpařování za 5'

Příprava povrchů

Rozpouštědlový odmašťovač s mimořádně rychlým odpařováním. 6 minut při 20 °C a nulovým průtokem vzduchu.

Vyvinut jako náhrada za HCFC 141 B.

Pro odmašťování, dekontaminaci a mytí materiálů citlivých na organická rozpouštědla.

Přesný odmašťovač pro palubní elektroniku v letectví, kosmonautice, optice, elektronických součástkách, obalech kosmetických přípravků.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Technický list

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

BOD VZPLANUTÍ NENÍ MĚŘITELNÝ

NEUTRALENE® 2012

odpařování za 12'

Odmašťovací rozpouštědlo s rychlým odpařováním. 12 minut při 20 °C bez proudění vzduchu.

Vyvinuto jako náhrada za produkt TRI 111 etan pro aplikaci za studena.

Odmašťování v průmyslové údržbě a v precizním strojírenství.

Čištění mezi operacemi s krátkou dobou procesu.

Příprava povrchu před úpravou, výzdobou, lepení.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Technický list

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

BOD VZPLANUTÍ NENÍ MĚŘITELNÝ

NEUTRALENE® 2015

odpařování za 15'

se zesílenou rozpouštěcí schopností

Rozpouštědlový odmašťovač se zvýšenou rozpouštěcí silou.

Rychlé odpařování. 15 minut při 20 °C (při nulovém průtoku vzduchu)

Speciálně vyvinutý pro náročné odmašťovací procesy.

Odstraňování kalcinovaných tuků, minerálních a rostlinných olejů.

Stopy rostlinných pryskyřic, kontaktních adheziv, čerstvých inkoustů, náhradních dílů, které vyžadují rychlou reakci.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Technický list

NÁHRADA ZA CHLOROVANÁ ROZPOUŠTĚDLA

V JEJICH APLIKACÍCH ZA STUDENA

NEUTRALENE® 630

Rozpouštědlo, odmašťovač,

Čištění

Rozpouštědla bez piktogramu o nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí.

Nahrazuje DCM, PER a TCE ve všech jejich aplikacích.

Vysoký dekantační účinek, opakovatelné použití. Destilovatelné. Nízký tlak par, výrazné snížení spotřeby

Technický list

BEZPEČNÉ ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

NEUTRALENE® BIO 1000

nehořlavý

bez COV

biologický rozložitelný

Dielektrický výrobek

Použitelné v zemědělském a potravinářském průmyslu

odmašťovací a čisticí

zařízení

NSF K1

Bezpečné odmašťovací rozpouštědlo.

Nehořlavé, bez těkavých organických sloučenin, snadno biologicky rozložitelné.

Odmašťovací výkon posílený nemastnými estery na rostlinné bázi.

Úplné odpaření, nezanechává zbytkový povlak.

Lze použít za studena i za tepla.

„Speciálně určené do odmašťovacích zařízení“.

S osvědčením NSF K1 č. 144658 pro zemědělský a potravinářský průmysl.

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ČISTICÍ

ODMAŠŤOVAČ

NEUTRALENE® ECO 60

Bez piktogramu

hořlavý

Odpařování 35'

Odmašťovací zařízení

NEUTRALENE RS 60

se zesílenou rozpouštěcí schopností

Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo

Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování.

Není klasifikován jako hořlavý CLP CE 1272 GHS podle dielektrických předpisů, průrazné napětí IEC156 63 000 voltů.

Na čištění a vlhkou dekontaminaci.

Odmašťovací rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení.

Odmašťování v průmyslové údržbě, ve všeobecném strojírenství.

Odstraňování čerstvých inkoustů ve flexografii, v hlubotiskovém barvotisku.

Technický list

AEROSOL

ČISTIDLO URČENÉ SPECIÁLNĚ NA KONTAKTY

NEUTRALENE® HV1

proti oxidaci

dielektrická pevnost

43 000 V

okamžité vysušení

NEHOŘLAVÝ

Neobsahuje žádné HFC plyny

způsobující skleníkový efekt

Odmašťovací sprej na bázi rozpouštědla speciálně na kontakty.

Rozpouštědlo pro dekontaminaci a vyčištění elektrických a elektronických součástek.

Nepůsobí na termosety a impregnační pryskyřice.

Okamžitě se odpařuje a vysušuje, určen k chemickému čištění.

Dielektrická pevnost (IEC156 43000 Voltů).

Technický list

AEROSOL

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

ČISTICÍ LEŠTICÍ

NEUTRALENE® V 200

odstraňuje veškeré znečištění

výkonný čistič brzd

NSF A1

Vysoce účinné multifunkční rozpouštědlo.

Složení s vysokým rozpouštěcím účinkem k odmašťování, čištění, dekontaminaci a přípravě povrchů.

Dielektrické rozpouštědle (IEC 50 000 Voltů) k dekontaminaci vlhkým čištěním.

Účinný čistič brzdných systémů, manipulačních a zdvihacích řetězů.

Zaručeně neobsahuje chlorová rozpouštědla, aromatické látky, ketony a n-hexan.

Ultra rychlá rychlost odpařování. 9 minut při 20 °C a nulovým průtokem vzduchu.

Sprej s osvědčením NSF A1 č. 149055 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ALTERNATIVNÍ ROZPOUŠTĚDLA

100 % ROSTLINNÁ

NEUTRALENE®

VG 2020

Bez piktogramu o nebezpečnosti

Zcela bezpečné rozpouštědlo

Přírodní rozpouštědlo pro náročné odmašťovací a čisticí operace v průmyslovém prostředí.

Bezpečné odmašťovací rozpouštědlo.

Nehořlavý.

Lze použít na velmi horké povrchy, aniž by se uvolňovaly nebezpečné výpary.

Lze opláchnout vodou.

Biologicky rozložitelný podle OECD, včetně v mořské vodě.

RIG WASH při výrobě Oil & Gas

Náhrada bakterií v biologických fontánách fontainesbiologiques.com

Technický list