český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků
Produkt Popis Odkaz

KONCENTROVANÝ DETERGENT

Pro všechny typy znečištění, všechny povrchy

Odmašťovací a silně čisticí prostředek

BIOCLEAN AL HP

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1

Odmašťovací čisticí prostředek pro náročné čištění.

Koncentrované složení s obsahem 22 % účinných látek.

lze použít na veškeré povrchy, podlahy, konstrukce, stroje, výrobní linky, kvasírny, balicí a přepravní jednotky.

Silná smáčecí, odmašťovací a odvápňovací schopnost.

Lze použít přímo ve výrobě.

S osvědčením NSF A1 č. 146624 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat.

Technický list

VÝROBEK SE ČTYŘMI FUNKCEMI

BIOCLEAN AL HP

Připravený k použití

Čisticí - Odmašťovací

Odvápňovací - Dekontaminační

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1

NEHOŘLAVÝ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
OECD

Bez piktogramu o nebezpečnosti

GARANTOVÁNO bez hydroxidu sodného, bez potaše, bez fosfátů, bez aminů, bez HC, bez MOSH, bez MOAH, bez ředidla

VEŠKERÉ POVRCHY

VEŠKERÉ PODKLADY

VEŠKERÉ MATERIÁLY

S osvědčením NSF A1 č. 146624 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat.

Technický list

AEROSOL

IMPACT

100% ROSTLINNÁ

MULTIFUNKČNÍ

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF H1

Tekutý rostlinný sprej, multifunkční, proti zadírání, deoxidant, mazací, odmašťovací, čisticí, odstraňující dehet, ředící, nepřilnavý, separační, renovační, bez těkavých organických látek, biologicky rozložitelný.

Sprej s osvědčením NSF H1 č. 162700 pro zemědělský a potravinářský průmysl.

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat.

Technický list

MAZACÍ TUK 100% SILIKONOVÝ

NEOLUBE® ALSI 220

Schválený pro pitnou vodu

Dielektrický výrobek

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

Pouze v 1 l nádobách a ve 100 ml trubicích

NSF H1

Mazací tuk se silikonem

100% dimetylpolysiloxany pro velmi nízké teploty.

Schválený pro styk s pitnou vodou.

Speciální pro kohouty a těsnění.

Dielektrický izolant.

Sprej s osvědčením NSF H1 č. 152745 pro zemědělský a potravinářský průmysl.

S osvědčením NSF H1 č. 149212 pro volně ložené zboží

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ALTERNATIVNÍ ROZPOUŠTĚDLA

Bez piktogramu o nebezpečnosti

NEUTRALENE® 1079

bez zápachu, biologicky rozložitelný

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1 a K1

Rozpouštědlo pro čištění.

Specifické rozpouštědlo pro inkousty, pryskyřice, barvy, laky a podobné, nesíťované, lepicí prostředky.

Není hodnoceno jako hořlavé ICPE CE 1272 Nařízení GHS.

Snadno a rychle biologicky rozložitelné.

Rozpouštědlo bez zápachu, lze použít čisté nebo zředěné vodou.

Pro mycí stroje, čisticí zařízení, stíráním nebo ponořením

S osvědčením NSF K1 a K1 č. 156389 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ROZPOUŠTĚDLO A3

Bod vzplanutí 66 °C

MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY

NEUTRALENE® 1089 AM

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1

Velmi vysoký odmašťovací nebo čisticí výkon.

Odstraňuje veškeré organické a anorganické znečištění, tuky, syntetické oleje, mastné látky rostlinného nebo živočišného původu

Bez piktogramu o nebezpečnosti

Lze použít ručně nebo na všech odmašťovacích strojích

S osvědčením NSF A1 č. 164045 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

ROZPOUŠTĚDLO S VYSOKOU RYCHLOSTÍ ODPAŘOVÁNÍ

9 minut

NEUTRALENE® SL 30

Snadno a rychle biologicky rozložitelné

Garantovaný výrobek bez obsahu látek HC, MOSH/POSH a MOAH

NSF A1

Používejte čistý nebo zředěný vodou

Náhrada za ethylalkohol nebo isopropylalkohol

S osvědčením NSF A1 č. 164046 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, které lze lokalizovat a detekovat

Technický list

VÉGÉLUB AL

Mazivo proti přilnavosti

s osvědčením NSF H1 3H

a bez MOSH, POSH a MOAH

Multifunkční technická kapalina pro bezpečnost potravin. Mazivo se silným povlakem. Separační prostředek, nepřilnavý, antiadhezivní.

Technický list