český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků

Některé chemické činitele (látky nebo přípravky) mají střednědobé nebo dlouhodobé karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické účinky. Označují se jako CMR.

Je nezbytné nutné je identifikovat, tj. provést soupis používaných výrobků a pracovních situací, které mohou vést k expozici. Pokud je na pracovišti zjištěn prostředek CMR, musí být odstraněn nebo nahrazen, kdykoli je to technicky možné.

 

http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

 

Úplný seznam látek CMR aktualizovaný 9. úpravou technického pokroku CLP 2016/1079 naleznete na následující adrese:

Seznam látek CMR

 

http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique14

 

Společnost iBiotec nabízí kompletní řadu

alternativních rozpouštědel bez piktogramu o nebezpečnosti vhodné pro každou aplikaci, jako náhradu za látky CMR.

Náhrady za aceton, MEK, xylen, toluen, dichlormethan (methylenchlorid), NMP, NEP

 

 

Produkt Popis Odkaz

ROSTLINNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

V TEKUTÉ FORMĚ

DECAP STRIP VG

barvy, laky,

inkousty

Ekologický odstraňovač nátěrů s vysokou reaktivitou

Biologický přípravek na rostlinné bázi

Nehořlavý.

Biologicky rozložitelný.

Odstranění všech barev a laků ze všech povrchů.

Technický list

PROPLACHOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

Bez CH2CL2, DMF, NMP nebo CIP

FAST CLEAN PU 110

Pro nízkotlaké stroje PUR

Rozpouštědlo pro odlévání polyuretanu.

Oplachovací kapalina pro licí trysky polyuretanu na nízkotlakých strojích.

Přírodní rozpouštědlo.

Náhrada za dichlormethan.

Snížení spotřeby rozpouštědel x10.

Výrobek lze použít opakovaně.

BEZ PIKTOGRAMU O NEBEZPEČNOSTI

Technický list

SILNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

PU, PE, EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

FAST CLEAN STRIPPER

Bez piktogramu o nebezpečnosti

Rozpouštědlo pro čištění a odizolování z forem pro zesítěné nebo čerstvě vytvrzené pryskyřice, polyesterové matrice, polyuretany, epoxidy a bis GMA.

Náhrada dichlormethanu, NMP a CIP

Technický list

NÁHRADA ZA CHLOROVANÁ ROZPOUŠTĚDLA

V JEJICH APLIKACÍCH ZA STUDENA

NEUTRALENE® 630

Rozpouštědlo, odmašťovač,

Čištění

Rozpouštědla bez piktogramu o nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí.

Nahrazuje DCM, PER a TCE ve všech jejich aplikacích.

Vysoký dekantační účinek, opakovatelné použití. Destilovatelné. Nízký tlak par, výrazné snížení spotřeby

Technický list

Náhrada za NMP A NEP

NEUTRALENE INFINITY

Rozpouštědlo pro čištění

Pryskyřice PE, PU, EPOXIDY, bis GMA

Alternativní rozpouštědlo k NMP a CIP pro mytí zařízení při výrobě kompozitů, lepidel a nátěrových hmot.

Technický list

Náhrada acetonu

NEUTRALENE RG 30

Rozpouštědlo POLYESTERU

EPOXIDY NA GELOVÉ NÁTĚRY

Laminování, vrchní nátěr

Ředidlo, rozpouštědlo s okamžitým účinkem

k čištění pryskyřic a tmelů

bod vzplanutí 30 °C, rychlost odpařování 4'30

Technický list