český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků
Produkt Popis Odkaz

AEROSOL

DETEKTOR ÚNIKŮ

PLYNU

DETECT 1000

velmi vysoká citlivost

gelové složení

protikorozní

Aerosol pro detekci úniku všech druhů plynu.

Protikorozní, protioxidační, veškeré materiály.

Gelové složení pro detekci na svislých nebo vyvýšených plochách

Použitelný na trubky nebo přípojky čistého kyslíku do 150 barů

Velmi vysoká citlivost, velmi vysoká přesnost lokalizace, výrazně lepší než u elektronických detektorů

Technický list

AEROSOL

TESTOVACÍ PLYN

Pro požární hlásiče

DETECT GEF 2000

NEHOŘLAVÝ

Neobsahuje žádné HFC plyny

způsobující skleníkový efekt

Nehořlavý zkušební plyn pro samočinné detektory a hlásiče kouře, a hlásiče připojené k centrálním požárním ústřednám.

Iontové, optické nebo fotoelektrické detektory.

Nemastný, neznečišťující.

DOBA ODEZVY je 3 až 4 sekundy 

Technický list