český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
) IBIOTEC Formulátor priemyselných technických výrobkov

Značka TEC INDUSTRIES

 

 

Naša spoločnosť

Naším hlavným cieľom je počúvať a uspokojovať svojich zákazníkov.

Zlepšiť svoje environmentálne správanie.

Podporovať spoločné porozumenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Ponúknuť udržateľné technické riešenia.

 

iBiotec pravidelne uverejňuje pracovné ponuky na www.offresemploifrance.com

 

Naše remeslo 

Formulácia, návrh, výroba a balenie priemyselných technických výrobkov.

Balenie aerosólov pod atmosférickými, nehorľavými plynmi prírodného pôvodu.

Potlač obalov sieťotlačou alebo tampónovou tlačou.

 

Oblasti, ktorých sa naše výrobky dotýkajú 

Údržba a priemyselné procesy.

Čistenie a upratovanie.

Bezpečné a alternatívne prípravky.

Presná mechanika, subdodávky pre automobilový priemysel, letectvo.

Vesmírne odvetvie, elektronika, optika.

Spracovanie kovov, kovové konštrukcie, spracovanie plastov, zlievarne, potravinárstvo, farmaceutický priemysel, kozmetika.

Tlač, spracovanie papiera a lepenky.

Sklárstvo.

Výroba energie, chémia, ropa a plyn.

Preprava.

Náterové hmoty a súvisiace materiály.

Povrchová úprava.

Chemická fixácia.

Výroba a použitie kompozitov.

 

Naše zdroje

Konsolidovaná pracovná sila 116

Plocha areálu závodu 44 000 m²                 

Výrobná plocha 17 900 m²      

Priestory výskumného centra a laboratória 700 m²                      

Zákaznícky servis a administratíva 1 000 m²                    

Patenty 17                                       

Prvá certifikácia ISO 1993  

Kapacita skladovania surovín 1 600 ton       

Výrobná kapacita 38 000 ton

Kapacita balenia aerosólov 8 000 000 kusov

Kapacita sieťotlače a tampónovej tlače 4 000 000 kusov

8 výrobných pilotov 14 m 14m3/h

3 baliace linky 1 200 l/h

3 baliace linky na aerosóly 60 tlakových nádob/minútu

 

Certifikovaný závod

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

ISO 45001/2018

Integrovaný systém riadenia

Prijaté kroky s ohľadom na normu ISO 14040

Analýzy životného cyklu

Norma ISO 26000 pre oblasť spoločenskej zodpovednosti

 

 

 

Naša filozofia 

Spoločnosť iBiotec sa výrazne angažuje vo vývoji technológií, ktoré prispievajú ku znižovaniu rizík tak pre človeka, ako aj pre jeho životné prostredie. Tento prístup sa odráža v sortimente výrobkov, ktoré ponúkame našim zákazníkom, a tiež v politike riadenia nášho priemyselného závodu. Naše laboratóriá disponujú dostatočnými ľudskými a materiálnymi zdrojmi, vďaka ktorým môžeme rýchlo reagovať na požiadavky svojich zákazníkov a pravidelne uvádzať na trh inovatívne výrobky. Na podporu svojich interných zdrojov naša spoločnosť udržuje sieť silných vzťahov s významnými externými laboratóriami, vedeckými výbormi, univerzitami a medzinárodnými dodávateľmi prostredníctvom cielených partnerstiev.