český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
) IBIOTEC Formulátor priemyselných technických výrobkov
Prípravok Opis Odkaz

PRÍPRAVOK NA ODSTRAŇOVANIE ASFALTU

BIO DBA 200

ANTIADHEZÍVNY PRÍPRAVOK

BIO AC 100

Prírodné rozpúšťadlá na prepravu cestných materiálov, protilepivý prípravok, čistenie a odstraňovanie studených alebo horúcich zmesí, riedenie starého asfaltu na recykláciu. 100 % rastlinný. Biologicky rozložiteľný. Pri teplote 160 °C sa neuvoľňujú žiadne nebezpečné výpary.

www.anticollantbitume.com

Technický list

PREPLACHOVACIE ROZPÚŠŤADLO

Bez CH2CL2, DMF, NMP alebo CIP

FAST CLEAN PU 110

Pre nízkotlakové stroje PUR

Rozpúšťadlo na odlievanie polyuretánu.

Oplachovacia kvapalina pre odlievacie trysky polyuretánu na nízkotlakových strojoch.

Prírodné rozpúšťadlo.

Náhrada za dichlórmetán.

Zníženie spotreby rozpúšťadiel x10.

Výrobok je možné použiť opakovane.

BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI

Technický list

ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLÁ

100 % RASTLINNÝ

NEUTRALENE®

VG 2020

Bez piktogramov o nebezpečnosti

ÚPLNE BEZPEČNÉ ROZPÚŠŤADLO

Prírodné rozpúšťadlo na náročné odmasťovacie a čistiace operácie v priemyselnom prostredí.

Bezpečné odmasťovacie rozpúšťadlo

Nehorľavý

Možno použiť na veľmi horúce povrchy bez toho, aby sa uvoľňovali nebezpečné výpary.

Oplachuje sa vodou.

Biologicky rozložiteľný podľa OECD, vrátane v morskej vode.

RIG WASH pre ropný priemysel

Náhrada baktérií v biologických čistiacich zariadeniach fontainesbiologiques.com

Technický list