český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
) IBIOTEC Formulátor priemyselných technických výrobkov
Prípravok Opis Odkaz

AEROSÓL

PERFLUÓROVANÉ MAZIVÁ

NEOLUBE® PF 10

extrémne mazanie

NEHORĽAVÝ

Neobsahuje žiadne HFC plyny

spôsobujúce skleníkový efekt

NEOLUBE® PF 10.00

fluidné, prenikajúce

NLGI 00

NEHORĽAVÝ

Neobsahuje žiadne HFC plyny

spôsobujúce skleníkový efekt

Perfluorované mazivo do extrémnych podmienok.

Veľmi vysoké a veľmi nízke teploty, veľmi vysoká záťaž

Agresívne prostredie, kompatibilné so všetkými plynmi vrátane kyslíka.

Mazivo na mazanie vo vákuovom prostredí.

Mazanie s veľmi dlhou trvanlivosťou, maximálne bezpečné mazanie.

NEOLUBE® PF 10.00  je určený na mazanie vysokého počtu cyklov s komponentmi so zníženou prevádzkovou vôľou.

Technický list

AEROSÓL

MAZIVO CODEX

NEOLUBE® AL 150

bez farby, bez zápachu

bez chuti

NSF H1

Priľnavé mazivo codex.

Kvalita codex pre farmaceutický priemysel.

Priehľadné, bez zápachu a bez chuti.

Bez organoleptických účinkov.

Vynikajúca odolnosť voči vode a pare

Sprej s osvedčením NSF č. 149180 a č. 149181 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel.

Vyberateľné zariadenia DETECT BLUE®, ktoré možno lokalizovať a detegovať.

Technický list

AEROSÓL

MAZIVO TEFLON®

NEOLUBE® AL 160

mazanie s veľmi dlhou trvanlivosťou

hrubý povlak

NSF H1

Biele mazivo s vysokým obsahom látky teflon®.

Hrubý povlak, vysoká záťaž, proti oderu, proti korózii.

Vynikajúca odolnosť voči striekajúcej vode a pare.

Dlhodobé mazanie mechanických súčastí s vysokým počtom prevádzkových cyklov.

Sprej s osvedčením NSF č. 149201 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel.

S osvedčením NSF č. 149202 pre voľne ložený tovar

Vyberateľné zariadenia DETECT BLUE®, ktoré možno lokalizovať a detegovať.

Technický list

100 % SILIKÓNOVÉ MAZIVO

NEOLUBE® ALSI 220

Schválené na kontakt s pitnou vodou.

Dielektrický výrobok.

záruka bez HC, bez MOSH/POSH, bez MOAH

Iba v 1 l nádobách a v 100 ml tubách

NSF H1

Silikónové mazivo

100 % dimetylpolysiloxány pre veľmi nízke teploty.

Schválené na kontakt s pitnou vodou.

Špeciálne na vodovodné ventily

Dielektrický izolant.

Sprej s osvedčením NSF č. 152745 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel.

S osvedčením NSF č. 149212 pre voľne ložený tovar

Vyberateľné zariadenia DETECT BLUE®, ktoré možno lokalizovať a detegovať.

Technický list

AEROSÓL

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

PRE STYK S POTRAVINAMI

NEOLUBE®  CT 20 AL

Špeciálne určený na priemyselné mechanické reťaze

NSF H1

Nízke alebo veľmi vysoké rýchlosti, pre otvorené zariadenia

Extrémny tlak, proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Vodotesný, celková odolnosť voči vode a pare

Sprej s osvedčením NSF č. 155270 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel

Vyberateľné zariadenia DETECT BLUE®, ktoré možno lokalizovať a detegovať.

Technický list

AEROSÓL

LODNÉ MAZIVO

Nehorľavé

NEOLUBE® GRV 190

Vysoká záťaž, proti korózii

Mazanie častí pod vodou

Zelené lodné mazivo, vysoká záťaž, proti oderu, proti korózii.

Vysoká priľnavosť a odolnosť voči odstreďovaniu aj pri veľmi vysokej rýchlosti.

Mazanie ponorených súčastí, úplná odolnosť voči postriekaniu vodou.

Odoláva účinkom šmykového trenia, vibrácií a opakovaných nárazov.

Bane, kameňolomy, doprava, námorná doprava.

Nehorľavé, reverzibilné, dlhotrvajúce mazanie

Prevádzkové teploty -30°C +190°C

Technický list

AEROSÓL

ŽIVIČNÝ NÁTER

pre kovové káble a zdvíhacie reťaze

NEOLUBE® OPEN GEAR

Vysoká priľnavosť, extrémny tlak

úplná odolnosť voči vode

NEHORĽAVÝ

Neobsahuje žiadne HFC plyny

spôsobujúce skleníkový efekt

Špeciálne mazivo na kovové káble, dopravné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. Extrémny tlak, proti oderu.

Úplná odolnosť voči vode – mazanie ponorených súčastí

Technický list

AEROSÓL

VNÚTORNÉ MAZIVO

Špeciálne na REŤAZE

NEOLUBE® T 20

veľmi vysoké rýchlosti

Silné záťaže, proti opotrebeniu

NEHORĽAVÝ

Neobsahuje žiadne HFC plyny

spôsobujúce skleníkový efekt

Priľnavé mazivo, špeciálne pre prevodové reťaze, nízke alebo veľmi vysoké rýchlosti, pre otvorené zariadenia.

Extrémny tlak, proti oderu.

Odolné voči odstredivej sile.

Neprepúšťa vodu, úplná odolnosť voči vode.

Technický list

MAZIVO

S VYSOKÝM OBSAHOM MOS2

NEOLUBE® GR 140

proti jamkovej korózii

proti oderu

Lítiové mazivo s vysokým obsahom MoS2

Extrémny tlak, proti oderu.

Antikorózne, zabraňuje jamkovej korózii a oderu.

Na bezpečné mazanie s veľmi dlhou trvanlivosťou.

Skrátenie intervalov mazania

Technický list

TECHNICKÉ MAZIVO

KOMPLEXNÉ LÍTIUM

NEOLUBE® GR 170

proti korózii

extrémny tlak

proti opotrebovaniu

multifunkčné

Multifunkčné lítiové adhezívne mazivo pre viac využití.

Extrémny tlak, proti oderu, protikorózne.

Vynikajúca odolnosť voči vlhkému prostrediu.

Celkové mazanie v strojárstve a pri údržbe.

Technický list

KOMPLEXNÉ MAZIVO

VYSOKÉ TEPLOTY

NEOLUBE® GR 230

V špičke až 250 °C

bez vytvrdenia

silná záťaž

Vysoko účinné a komplexné lítiové mazivo.

Špeciálne určené pre vysoké teploty a zároveň vysokú záťaž.

V špičke odolnosť voči teplote +250 °C.

Dopravníky, komponenty pecí na pečenie a sušenie, na tepelné spracovanie, reakčné a polymerizačné pece.

Nanášanie práškových náterov, brzdové systémy

Technický list