český Deutsch English Español Français Italiano Português slovenský
IBIOTEC Formulátor průmyslových technických výrobků

Značka TEC INDUSTRIES

 

 

 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO HNACÍHO PLYNU

pro technické aerosoly

 

ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

 

 

ZKAPALNĚNÉ PLYNY PRO AEROSOLY

Isobutan                  

Izobutan je vzhledem ke svému bodu varu -11,7 °C stále hojně používán ve prospěch propanu-butanu. Například již nejsou k dispozici žádné plynové bomby pro přenosné kempinkové vařiče. Produkt Butagaz zmizel z našich obchodů poté, co se začal vyrábět v Koreji.

 

Propan-butan     

Propan má bod varu -44 °C, takže se vždy nabízí ve směsi s butanem, který má bod varu 0 °C.

 

Výhody: dostupný, levný (směs propan-butan je jen LPG, které je bez zápachu pro toto použití),

Vysoká zásoba plynu v aerosolech, dobrá rozpustnost ve většině produktů, nízký vnitřní tlak 2,5 baru umožňující použití levných 12 barových nádob.

Extrémně nízký poměr aktivního produktu k hnacímu plynu.

 

Nevýhody: Bod vzplanutí -58 °C extrémně hořlavý.

Prokázaná přítomnost těkavých organických látek (VOC).

Skladování jen v omezeném množství. Platnost nového nařízení SEVESO III,

položka č. 4320/4321 v předpisu pro zařízení klasifikovaná z hlediska ochrany životního prostředí.

Zákaz skladování ve velkých a středně velkých obchodech nebo ve velkých obchodech pro kutily. Budoucí regulace pro zvláštní maximální přípustné tlaky (PS).

Předražené pojistné jako hlavní příčina pojistných událostí způsobených požárem (většinou v souvislosti s manipulací).

Propan-butan představuje patologické riziko i z toxikologického hlediska; při jeho průniku do těla mohou reakcí s bílkovinami nebo nukleovými kyselinami vznikat různé toxické metabolity, které se šíří do lidských orgánů.

 

CFC/HCFC/HFC        

Zákaz výroby freonů byl zaveden v roce 1995.

Zákaz HCFC byl postupnější, začal v roce 2007 a některé HCFC měly nízký ODP, ale vysoký GWP.

Tyto plyny byly přirozeně nahrazeny HFC, především HFC 134 A, který má bod varu -25 °C a je hlavně nehořlavý.

Nařízení EU č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech (nařízení o fluorovaných plynech) zakáže vypouštění fluorovaných plynů s GWP vyšším než 150 do atmosféry. Což je případ HFC 134 A.    

Tento zákaz platí od 1. ledna 2018.

Smluvní balírny aerosolů se přirozeně zaměřily na HFC 152 A s GWP 124, tj. pod 150. Ačkoli je HFC 152 Apři teplotě -50 °C extrémně hořlavý, jeho bod varu při -25 °C se striktně rovná bodu varu HFC 134 A, takže nebylo nutné výrobky „přeformulovávat“.

U tohoto řešení se neočekává velká budoucnost. Smluvní strany (197 zemí) Montrealského protokolu (1987), které se nedávno sešly v červenci 2016 ve Vídni, totiž stanoví lhůtu pro ukončení používání všech HFC.

Klimatická konference COP 22 rozhodla o budoucí zákazu všech HFC, včetně HFC 152 A a všech látek s potenciálem globálního oteplování. Tuto rámcovou úmluvu podepsalo 197 zemí (GWP HFC je 14 000 krát vyšší než GWP CO2). Odkaz na klimatickou konferenci UNFCCC COP 22.

Nedávné rozhodnutí některých výrobců aerosolů nabízet alternativu k HFC 134 A s HFC 152 A je proto dlouhodobě neudržitelné.

 

HF0

Vzniká 4. generace fluorovaných plynů: hydrofluorolefiny pod názvem R 1234 ze. Tento zkapalněný plyn má nulový vliv na poškození ozonové vrstvy a zanedbatelný GWP s bodem varu podobným HFC 134a (-19 °C).

Jeho současná cena je obzvláště vysoká, ale měla by se snížit, pokud bude široce používán jako chladivo v klimatizačních systémech a v polyuretanových pěnách.

 

DME

Smluvní výrobci technických aerosolů poněkud upustili od dimethyletheru nebo methoxymethanu (DME). S bodem varu -24 °C a bodem vzplanutí -41 °C není cenově výhodnou náhradou za propan-butan. Na druhé straně má pozoruhodnou rozpouštěcí schopnost, velkou zásobu plynu a vynikající rozpustnost ve vodě.

Metoxymethan (DME) se stále hojně používá v kosmetice: ve sprejích na vlasy, stylizačních gelech, pěnách na holení.

DME je na trhu již velmi dlouho, známé aerosoly značky Start Pilote obsahují pouze DME.

Vzhledem k tomu, že DME je izomerem etanolu, mohlo by být v příštích několika letech k dispozici velké množství z biomasy, a jednalo by se tak o zajímavý hnací plyn na biologické bázi.

 

STLAČENÉ PLYNY PRO AEROSOLY

CO2

CO2 neboli oxid uhličitý je ideální plyn, který pochází z přírodních zdrojů. CO2, v chladírenském průmyslu známý také jako R 744, je atmosférický plyn, tj. je dostupný ve vzduchu, stejně jako argon, helium, kyslík a dusík. CO2 byl také použit jako referenční hodnota pro stanovení potenciálu globálního oteplování

(GWP) jiných plynů. Příklad GWP CO2 = 1 - GWP HFC 134a = 1430

CO2 pocházející z fotosyntézy, který je základem života na Zemi, je k dispozici v podzemních vodách. Tento nehořlavý, nevýbušný, nespalitelný, inertní, potravinářský, lékařský a bakteriostatický stlačený plyn má pouze jednu nevýhodu: není příliš mísitelný s většinou balených výrobků, pokud je jejich viskozita vysoká.

Při tradičních technikách metodou Impact Gazing by byl potřebný tlak příliš velký a deformoval by obal.

 

Výhody: nehořlavý, nevýbušný, nespalitelný

Hnací plyn povolený pro potravinářské aplikace (CO2 se používá pro sycení nealkoholických nápojů a pro   

inertizaci a bakteriostatickou ochranu potravin ve vakuu).

 

Nevýhody: CO2 je neslučitelný v tlakových nádobách, s vodou nebo jejími stopami.

 

Výhoda nebo nevýhoda: Marketingová volba – stlačené plyny vstupují do aerosolu jen ve velmi malé míře, a proto obsahují velké množství produktu. To může být z hlediska konečné ceny výhoda i nevýhoda.

 

OXID DUSNÝ N2O

Oxid dusný se hojně používá ve zdravotnictví.

Používá se jako hnací plyn do aerosolových nádobek a na rozdíl od CO2 je částečně rozpustný ve vodě, což umožňuje jeho široké použití ve vodných přípravcích, šlehačkách, detergentech, atd.

Je to nehořlavý plyn, který je v čistém stavu látkou, která podporuje hoření, ale v přítomnosti vody nikoli.

N2O má GWP (potenciál globálního oteplování) 298 krát vyšší než CO2, ale vzhledem k velmi malému procentu stlačených plynů používaných v aerosolech (2 až 3 %) je dlouhodobý dopad zanedbatelný.

(zejména ve srovnání s propan-butanem, jehož GWP je 300 000 krát vyšší než u CO2).

 

DUSÍK N

Tak jako přirozeně se vyskytující oxid uhličitý je i dusík ideálním plynem pro životní prostředí.

Představuje 78,06 % objemu vzduchu kolem nás.

Dusík se vyrábí zkapalněním vzduchu.

Stlačený plyn, nehořlavý, inertní, vyžaduje však vzhledem ke svému extrémně nízkému bodu varu -195 °C zvláště přizpůsobená zařízení pro zásobování balicích strojů.

Dusík se běžně používá při výrobě velkého množství výrobků, jako jsou rozprašovače, spreje na vlasy, atd. Je proto ideální plyn pro vodné přípravky s vysokým procentem účinné látky, pokud jsou zabaleny ve sprejové nádobě.

 

Výrobce a dodavatel technických aerosolů na bázi nehořlavých plynů, technických maziv, prostředků pro údržbu, alternativních rozpouštědel. Ibiotec, rozpouštědlo, přípravek proti zadírání, galvanizér, mazivo, řezný olej, mazivo, potravinářský průmysl, mazivo s certifikátem NSF, uvolňovač plastů, svařovací prostředek, antikorozní ochrana, odstraňovač nátěrů, aerosol, odmašťovač, čistič brzd, detergent, dezinfekční prostředek, detekce úniku plynu, ROZPOUŠTĚDLA. Rostlinné rozpouštědlo. Alternativní rozpouštědla. Zemědělská rozpouštědla. Ekologické rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez MOSH Potravinářské rozpouštědlo. Produkty pro údržbu. Produkty MRO. Zelená rozpouštědla. Náhrada za CMR. Náhrady rozpouštědel. Náhrady za aceton. Náhrada acetonu. Nahrazení acetonu. Náhrada za MEK. Náhrada MEK. Nahrazení MEK. Náhrada za dichlormethan. Náhrada dichlormethanem. Nahrazení dichlormethanu. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada methylenchloridem. Nahrazení methylenchloridu. Náhrada za xylen. Náhrada xylenem. Nahrazení xylenu. Náhrada za toluen. Náhrada toluenem. Nahrazení toluenu. . Alternativní rozpouštědla. Náhradní rozpouštědla CMR. Dodavatelé alternativních rozpouštědel. Dodavatelé náhradních rozpouštědel CMR. Výrobci alternativních rozpouštědel. Výrobci náhradních rozpouštědel CMR. Náhražka cmr. Nahrazení cmr. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH.

Výběr hnacího plynu je strategickou volbou pro současné i budoucí environmentální předpisy

 

 

 

PATENT TEC INDUSTRIES č. 904 019 684

Číslo publikace 0.407.308 A1

Jemný postřik s nehořlavým stlačeným plynem

 

PATENT 904 019 684.pdf

 

Výrobce a dodavatel technických aerosolů na bázi nehořlavých plynů, technických maziv, prostředků pro údržbu, alternativních rozpouštědel. Ibiotec, rozpouštědlo, přípravek proti zadírání, galvanizér, mazivo, řezný olej, mazivo, potravinářský průmysl, mazivo s certifikátem NSF, uvolňovač plastů, svařovací prostředek, antikorozní ochrana, odstraňovač nátěrů, aerosol, odmašťovač, čistič brzd, detergent, dezinfekční prostředek, detekce úniku plynu, ROZPOUŠTĚDLA. Rostlinné rozpouštědlo. Alternativní rozpouštědla. Zemědělská rozpouštědla. Ekologické rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez MOSH Potravinářské rozpouštědlo. Produkty pro údržbu. Produkty MRO. Zelená rozpouštědla. Náhrada za CMR. Náhrady rozpouštědel. Náhrady za aceton. Náhrada acetonu. Nahrazení acetonu. Náhrada za MEK. Náhrada MEK. Nahrazení MEK. Náhrada za dichlormethan. Náhrada dichlormethanem. Nahrazení dichlormethanu. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada methylenchloridem. Nahrazení methylenchloridu. Náhrada za xylen. Náhrada xylenem. Nahrazení xylenu. Náhrada za toluen. Náhrada toluenem. Nahrazení toluenu. . Alternativní rozpouštědla. Náhradní rozpouštědla CMR. Dodavatelé alternativních rozpouštědel. Dodavatelé náhradních rozpouštědel CMR. Výrobci alternativních rozpouštědel. Výrobci náhradních rozpouštědel CMR. Náhražka cmr. Nahrazení cmr. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH.